Tag Archives: แพทย์จีน

เสน่ห์ของแพทย์แผนจีน

  หลายท่านอาจเคยสงสัยและสนใจเกี่ยวกับแพทย์แผนจีน ว่าจริงๆแล้วแพทย์แผนจีนเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วแพทย์แผนจีนนั้นแต่ต่างจากแพทย์แผนอื่นๆ อย่างไหร่ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันครับ แพทย์แผนจีนนั้นมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดนานหลายพันปีและได้หลอมรวมเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชนชาติจีน แพทย์แผนโบราณของจีนใช้หลักการ “หยิน หยาง” และธาตุทั้งห้าเป็นทฤษฎีพื้นฐาน และการวินิจฉัยโรคนั้นมี 4 วิธี คือ “วั่ง” (การมอง) “เหวิน” (การฟังและสูดดม) “เวิ่น” (การถาม) และ “เชี่ย” (การจับแมะหรือการจับชีพจร) ซึ่งจะแตกต่างจากการวินิจฉัยแพทย์แผนอื่นๆ เช่น การวินิจฉัยแพทย์แผนไทยนั้นมีด้วยกัน 3 แนวทาง คือ – การวินิจฉัยตามสมุฏฐานธาตุทั้ง 4 ประการ – การวินิจฉัยตามสมุฏฐานเบญจอินทรีย์ – การวินิจฉัยตามพระคัมภีร์ และหมอสมมติ ซึ้งรายละเอียดต่างๆ … Continue reading

Posted in การทำธุรกิจ | Tagged , | Comments Off on เสน่ห์ของแพทย์แผนจีน