Tag Archives: ใช้เครื่องทำลายเอกสาร

คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมทั้งการทำลายสิ่งพิมพ์

ประโยชน์เครื่องทำลายเอกสาร มีอยู่มากมาย อาทิ ลดปริมาณงานพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เหตุเพราะในวิธีการการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายสิ่งพิมพ์ได้คัดสิ่งพิมพ์ที่มีอายุเลย 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี) ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บงานพิมพ์ลดลง เอกสารที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว เนื่องมาจากมีการจัดเก็บงานพิมพ์เป็นเป็นอันดีมีระบบระเบียบ สำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องด้วยมีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร ขบวนการในการทำลายเอกสารนั้นมีจุดสำคัญมาก ทั้งในด้านการป้องกันความลับทางการทำงาน พร้อมกับในแง่กฎหมายเองก็ตาม หรือการรักษาสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม ในเมืองไทยมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บสิ่งพิมพ์ทางบัญชีในระยะเวลาถึง 5 ปี และโดยส่วนมากเมื่อเอกสารมีอายุหมดอายุ สิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาทำลาย ใน อดีตการทำลายใบสำคัญคือการนำเอกสารมาเผาซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านเพิ่มมลพิษทางอากาศ และยังทำลายชีวิตสัตว์หลายชนิดอาทิเช่น ตัวแมลงสัตว์ที่อยู่ในดิน เป็นต้น ยุคปัจจุบันการทำลายเอกสารได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้เครื่องทำลายเอกสารเพื่อทำลายเอกสารที่สำคัญ กระบวนการในการทำลายเอกสาร คือ ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ที่จะนำมาทำลาย ว่าเรายังต้องการใช้ประโยชน์อีกใช่ไหม เมื่อทำลายเอกสารแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่ก็มีเอกสารบางพวกอาทิเช่น เอกสารสำคัญทางบัญชี เอกสารแบบปลูกสร้าง … Continue reading

Posted in การทำธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off on คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมทั้งการทำลายสิ่งพิมพ์