Tag Archives: ขายหัวพ่นหมอก

หัวพ่นหมอกคืออะไร

หลายกท่านอาจเคยได้ยินหัวพ่นหมอก ถ้าว่าอาจไม่ทราบว่าโดยแท้จริงแล้ว หัวพ่นหมอกคืออะไร และการทำงานของมันเป็นแบบไหน ระบบพ่นหมอกคือ ระบบหัวฉีดน้ำให้เป็นฝอยละเอียด ซึ่งละเอียดมากจนเห็นเป็นหมอก และระเหยกลายเป็นไอน้ำได้อย่างทันการ สามารถนำไปปรับใช้ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น อุตสาหกรรม โรงงาน หรือห้องความชื้น ห้องทำความสะอาด ที่ใช้หมอกจับฝุ่น หัวพ่นหมอกยังช่วยถ่ายเทความร้อน ช่วยเพิ่มให้ความชื้นสัมพัทธ์ในภูมิอากาศ ในบางอุตสาหกรรมจำเป็นมากในขั้นตอนผลิตสินค้า อาทิเช่น โรงงานทำไม้อัด,โรงงานทำเส้นหมี่,โรงงานปั่นด้าย ลดผงและลดกลิ่นในโรงเก็บของเน่าเสีย หรือโรงงานที่เกิดฝุ่นเยอะแยะ เช่น โรงสี โรงโม่หิน ใช้ลดความร้อนภายในระบบปรับสภาพอากาศ พ่นน้ำยากำจัดกลิ่นในโรงงาน หรือกองขยะ ลดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน ฯลฯ   การเกษตร โรงเรือนการเกษตรประเภทต่างๆ โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรือนเลื้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ โรงเลี้ยงหมู คอกวัว โรงเลี้ยงนกกระทา … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on หัวพ่นหมอกคืออะไร